tarieven 2019 / inschrijven

Prijs wekelijkse groepsles 1,5 uur 17€ incl BTW

Lessenreeks 15 lessen van 1,5 uur: 255 € te voldoen voor aanvang van de lessenreeks op rek nr NL63 INGB 0002 4066 20 tnv E. Buitendijk of contant mee te nemen de eerste les.

Ook in 2 termijnen van 127.50 te voldoen behoort tot de mogelijkheden.

workshop 2.5 uur € 35

Priveles koppels 1.5  a 2 uur    samen : 95 €

Graag ook het inschrijfformulier invullen en toezenden naar mahakundalinitantra.esther@gmail.com