tarieven 2021 / inschrijven

Prijs wekelijkse groepsles 1,5 uur 18.50 € incl BTW

Lessenreeks 15 lessen van 1,5 uur: 275 € te voldoen voor aanvang van de lessenreeks op rek nr NL63 INGB 0002 4066 20 tnv E. Buitendijk of contant mee te nemen de eerste les.

Ook in 2 termijnen van 137.50 te voldoen behoort tot de mogelijkheden.

workshop 2.5 a 3 uur € 47.50 incl drankjes en versnaperingen

Dag workshop incl lunch en drankjes en versnaperingen  125 euro

Priveles koppels 1.5  uur    samen : 125 €

Priveles 60 euro per uur

Graag ook het inschrijfformulier invullen en toezenden naar mahakundalinitantra.esther@gmail.com