inspiratie en links

22. mei, 2021

ZELFHAAT

Het bewust scheppen van Karma (de mentale gedachten en fysieke handelingen van een individu die gevolgen hebben voor dit leven, maar ook voor volgende levens door middel van reïncarnatie) begint op het moment dat je je bewust bent geworden van de invloed die jouw gedachten, woorden en daden hebben op jezelf en op anderen. Jouw zelf-bewustzijn kan worden vergroot door bijvoorbeeld het volgen van lessen over spiritualiteit en bewustzijn, het lezen van boeken etc.

Al van kinds af aan ervaren we hoe anderen reageren op onze woorden en daden. Op een bepaald moment worden de meeste mensen zich bewust van het feit dat, voordat zij iets zeggen of doen, zij hier eerst over nadenken voordat zij tot actie overgaan. Je denkt bijvoorbeeld: ‘Wanneer houden de buren nu eens op met die herrie?!” Na wikken en wegen trek je de stoute schoenen aan bel je aan bij de buren met de vraag of het wat zachter kan. Als blijkt dat je na dit verzoek nog steeds geluidsoverlast ervaart, besluit je alsnog de politie te benaderen.

 

Wij leren en ervaren dat onze gedachten, woorden en daden slechts twee verschillende soorten van invloed hebben op ons en op anderen: het creëren van harmonie of disharmonie in ons en/of om ons heen.

 

Als wij niet van onszelf houden zoals wij zijn op elk willekeurig moment, creëren we disharmonie in onszelf dat leidt tot zelfhaat. Wij reageren op onze zelfhaat met gedachten, emoties en daden die zorgen voor een toenemende levensstijl van zelfvernietiging.

 

Deze levensstijl zorgt niet alleen voor zelf-beschadiging maar beschadigt ook de mensen om ons heen en vergroot de disharmonie in en om ons heen.

 

Vanaf het moment dat wij ons bewust worden van de invloed van onze gedachten en daden, dragen wij de volledige verantwoordelijkheid voor deze gedachten, woorden en daden. Elke keer dat we bewust disharmonieuze gedachten scheppen en onderhouden, zien we de resultaten terug in onze relatie met onszelf en met anderen. We zullen de resultaten ook ervaren in onze volgende incarnatie…

 

Wanneer je onbewust bent van de invloed van jouw gedachten, woorden en daden tellen ze karmatisch niet mee. Je bent je niet bewust van het mogelijke gevolg van een bepaalde gedachte of daad. Ook zelfvernietiging vanuit onwetendheid wordt karmatisch gezien niet meegeteld. Je leeft in de veronderstelling dat niemand jouw gedachten kan horen, zien of voelen. Je denkt dat ze geen effect hebben op jezelf en op anderen. Je denkt: “Niemand kan mijn gedachten horen of zien en daarom hebben ze geen invloed op anderen”. Maar dit is een groot vergissing! Gedachten zijn energie en energie heeft invloed, altijd!

 

Bronnen van zelfhaat

De bronnen van zelfhaat liggen in onze opvoeding en in het onderwijs.

Beide zijn ze gebaseerd op het negeren van het Zelf, van onze wil en onze behoeftes.

Aan de ene kant worden onze gedachten, behoeften en emoties ontkent terwijl tegelijkertijd de externe behoeften, gedachten en emoties van buitenaf op ons worden geforceerd. Behoeften, gedachten en emoties van anderen krijgen voorrang en vormen één van de beginselen van de meest voorkomende vormen van onderwijs en opvoeding.

 

De resultaten van dit soort opvoeding en onderwijs zijn zeer efficiënt voor de opvoeder/onderwijzer en tegelijk zeer schadelijk en rampzalig voor degene die wordt opgevoed en/of onderwezen.

 

Je wordt geleerd om jezelf niet te vertrouwen (zowel fysiek, emotioneel als mentaal).
Je wordt geleerd jezelf te gehoorzamen aan de wil, het geloof, overtuigingen, meningen en denkpatronen van een ander.
Je wordt geleerd om iedereen te ervaren als een autoriteit en als een ‘beter-weter’.
Je wordt geleerd jezelf, jouw wil, behoeftes, intuïtie en soms ook jouw geweten te negeren.
Je wordt geleerd jezelf te verkleinen en te onderschatten.
Je wordt geleerd dat, om deel te nemen aan je gezin, familie, school etc en jouw mogelijkheid om geaccepteerd te worden door anderen, een direct resultaat zijn van je aanpassingsvermogen aan de verwachtingen en de wil van de ander. Hoe meer je je aanpast aan de behoeften en wil van anderen, hoe meer je geliefd, geaccepteerd en beloond word. Je doet wat de ander wil, zo niet dan word je gestraft op een fysieke, mentale, emotionele en/of sociale wijze.

 

Telkens wanneer je je gehoorzaamt aan één of meer van de hierboven genoemde punten, haat je jezelf steeds een beetje meer. Al deze punten staan precies tegenover onze menselijke energie. Ze vernietigen de natuur van de mens. De mens is in zijn wezen een schepper en is niet gemaakt om gehoorzaam te zijn, maar wel om te ondernemen, te ontdekken, te leren en te ervaren. Een mens wil zich manifesteren, zonder belemmert of beperkt te worden door anderen.

 

Je haat jezelf wanneer je luistert naar ouderen, naar je lerares, je partner etc en wanneer je voldoet aan de eisen die zij aan jou stellen. De meeste mensen lijden aan een chronische ‘weerstands-ontsteking’. Ze tonen 24/7 weerstand tegen bijna alles en iedereen. Deze weerstand heeft invloed op zowel de fysieke, mentale als emotionele gezondheid van de mens. Deze weerstand is zo vanzelfsprekend geworden dat we dit bijna niet meer voelen en ons hier bewust van zijn.

 

Soms is het tonen van weerstand terecht. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van (teveel) inkomstenbelasting of tegen het geforceerd worden om je recht op onaantastbaarheid van jouw lichaam te beschermen etc.

De schade van het continue tonen van weerstand is enorm. Dit zorgt ervoor dat de meeste mensen zichzelf zo erg haten en minachten, dat ze lijden aan een verschijning die zich kenmerkt door een actieve doorlopende zelf-vernietigende manier van leven.

 

Deze schadelijke manier van leven bestaat uit 2 componenten:

Je accepteert bijna alles dat niet goed voor je is; ongezond voedsel, alcohol, roken, drugs, urenlang achter een scherm zitten, te weinig slaap etc.
Je toont weerstand tegen bijna alles dat JUIST voor je is zoals bewegen, yoga, meditatie, gezond eten, voldoende slaap etc. Deze dingen activeren weerstand in je. Je kan urenlang doorbrengen achter het scherm van je computer, maar je toont weerstand en je voelt irritatie als je wordt gevraagd om te bewegen, trainen, op tijd te gaan slapen etc. Je toont de grootste weerstand tegen de mensen die het meest van je houden, die je steunen, die je jouw valkuilen laten zien en waarlijk om je geven.

 

We leven in een omgekeerde wereld. We accepteren bijna alles dat slecht voor ons is. Dit is het grootste obstakel waar ieder van ons mee te maken heeft: zelfhaat. Zolang je niet van jezelf houdt, maak je misbruik van je levensenergie en creëer je disharmonie in en om je heen.

 

Stel jezelf de volgende vragen:

Leef ik het leven dat ik wil leven? Zo nee, waarom verander ik niet mijn manier van leven?
De manier waarop ik leef: vergroot dit mijn zelfhaat of vergroot dit mijn zelfliefde en -waardering?
Wat in mijn leven veroorzaakt mijn zelfhaat en wat creëert en vergroot mijn zelfliefde?
Wat kan ik en hoor ik te doen om trots op mezelf te zijn?
Wie uit mijn sociale netwerk kan mij helpen en inspireren op mijn pad richting zelfliefde en harmonie?

7. mrt, 2018

"Maha Kundalini Tantra benadert een relatie vanuit De Universele Wetten van Energie. 
Een relatie is een energetisch mechanisme. De natuur van elke energie is zichzelf te willen manifesteren door beweging, stroming, trilling. Blokkeer je deze energie, dan creëer je energetische stagnatie. Stagnatie zorgt voor ellende op zowel fysiek, mentaal als emotioneel niveau. Een relatie hoort te stromen, van binnen naar buiten.

Wanneer je je relatie ziet als een junk-dealer-relatie, creëer je energetische stagnatie en zal jullie relatie nooit kunnen stromen.
Tantrische Relatie

Een Tantrische Relatie is verankert in de Universele Wetten, niet in menselijke wensen.
Universele Wetten hebben te maken met harmonieuze of disharmonieuze energie.

Disharmonie creëert pijn en onrust in de mens.
Harmonie creëert vreugde en vrede in de mens.

Het uitgangspunt van Maha Kundalini Tantra is het feit dat het menselijk lichaam elektrische energie produceert. Het lichaam kan energie

produceren
vasthouden
verspreiden
samentrekken
opladen
ontladen
transformeren naar verschillende soorten van energie (bijvoorbeeld seksuele energie, gematerialiseerde energie, mentale energie etc.)

Dit betekent dat:

1. Energetisch gezien een relatie een doorlopende en groeiende dialoog is tussen 2 energetische structuren die zoeken naar een onderling energetisch harmonieuze stroming.

2. Alles dat de partners denken, zeggen, doen en delen groeit vanuit de intentie en de behoefte om het bovenste doel te bereiken.

3. De partners dezelfde behoefte delen.

4. De partners elkaar niet meer zullen zien als een “geluk-maker” of als een “geluk-vernietiger”.

5. Elke gedachte, emotie, woord of daad van de partners draagt de behoefte in zich om 1 of meer van bovengenoemde energetische kwaliteiten uit te voeren (zie bij nr. 1). Als je jullie relatie zal zien als een energetische dialoog zal een nieuwe wereld voor je open gaan.

Als je je eigen natuur en gedrag zal observeren zal de kans groot zijn dat je zult beseffen dat je de meeste mensen en gebeurtenissen in je leven ervaart op dezelfde manier als “geluk-makers” of “geluk- vernietigers”.

De stappen naar een Tantrische Relatie zijn in onderstaande volgorde:

1. Zelfliefde. Zelfliefde is verankert in innerlijke harmonie. Innerlijke harmonie is verankert in leven volgens de Universele Wetten, niet volgens normen en waarden, religies of volgens welke mening dan ook.

2. Zelfmanifestatie. Actief gebruik maken van al je talenten met het doel om jezelf zo volledig mogelijk te manifesteren.

3. Wederzijdse aanmoediging. Elkaar steunen, stimuleren en aanmoedigen om de nummers 1 en 2 uit te voeren; dit ten alle kosten, ten kosten van al je verwachtingen.

4. Gezamenlijke manifestatie. Dit is de meest belangrijke en de essentie van een Tantrische relatie! Gezamenlijk de nummer 1, 2 en 3 gebruiken om te geven aan iets of iemand buiten de relatie. De essentie ligt in het gebruik dat je van de relatie maakt. De relatie is als een locomotief die hoort te rijden.

Als het externe doel bij jou alsook bij je partner past, dan hebben jullie de juiste partner gevonden, ongeacht de gedachten die jullie hierover hebben.

Een relatie zonder extern doel, die geen verbinding maakt tussen de talenten van jullie beide ten behoeve van iets of iemand buiten de relatie, zal uiteindelijk doodgaan.

Een Tantrische relatie maakt een verschil in het leven van anderen, niet alleen in jouw leven.
Een Tantrische relatie hoort de harmonie in en om de mens te vergroten.

‘Ik wil mijn relatie gebruiken om…….” . Heb je jezelf deze vraag ooit gesteld?

Hoeveel liefde creëert en manifesteert jullie relatie tot nu toe?
Wees niet bezig met je behoefte-vervulling, dan is er weinig plek voor liefde.

Tantra in het algemeen en Maha Kundalini Tantra in het bijzonder benadrukt het belang van het beoefenen van Tantrische technieken met één hoofdpartner.

Het doel hiervan is de gezamenlijke en harmonieuze dialoog, de energetische ontwikkeling en de spirituele bewustwording van het koppel te steunen en aan te moedigen.

Het praktiseren met een andere of meerdere partners wordt gezien als een nuttig en zeer belangrijk deel van de Tantrische relatie en de Tantrische manier van leven, maar het komt zeker niet in plaats van de relatie met een hoofdpartner.

Beoefening van Tantrische technieken en van Kundalini-technieken in het bijzonder door Tantrische koppels met andere koppels of singels die Tantra praktiseren, vormt een deel van de gezamenlijke manifestatie van hun liefde en hun spirituele en energetische eigenschappen. 
Niet alleen op een fysiek niveau, maar ook op mentaal en vooral op emotioneel niveau. Maha Kundalini Tantra ziet beoefening van MKT-technieken door Tantrische koppels met andere Tantrische koppels of – singles bijna als een “energetische must”.

Het is de persoonlijke en onvermijdelijke verantwoordelijkheid van ieder mens om de juiste vorm van relatie die bij haar of hem past, te vinden en uit te voeren. Ieder mens is een uniek energetische structuur en heeft een unieke vorm van relatie nodig. Het is onze energetische “plicht” om ons zelf-bewustzijn te vergroten en de JUISTE VORM VAN RELATIE te manifesteren. Een relatie die de harmonie in en om ons heen vergroot. Een relatie die resoneert vanuit gouden golven van Liefde, vriendelijkheid, compassie en tolerantie. Een relatie die harmonie creëert, verspreidt en manifesteert. Een Tantrische relatie.

©DaniëL Yuno All Rights Reserved "

4. mrt, 2018