A taste of kundalini 14 november 11-17

Kennismaking met KundaliniTantra en  Yoga

Wat is Tantra?

Er zijn aanwijzingen dat de oorsprong van Tantra ligt in de inheemse spiritualiteit van de oorspronkelijke bevolking van India, duizenden jaren voor onze jaartelling. Pas veel later zouden de afzonderlijke stromingen tot ontwikkeling komen. Tantra heeft de religieuze tradities van Hindoes, Sikhs, Bon en Jaïn beïnvloed en werd samen met het boeddhisme verspreid over Oost-Azië en Zuidoost-Azië. Tantra is ontstaan als rebellie tegen de georganiseerde religies, die van oordeel waren dat, om verlichting te bereiken, seksualiteit afgewezen moest worden.

Eén van de doelen van Tantra is manifestatie, uitbreiding, laten zien en verbinden. In deze context is seksuele energie als een bron van kracht in de fysieke wereld en bedoeld om het bewustzijn uit te breiden en de mannelijke pool (vertegenwoordigd door Shiva) te verbinden met de vrouwelijke pool (belichaamd door Shakti) om zo tot een harmonieus geheel te komen.

Volgens de filosofie van Tantra is het hele universum een manifestatie van zuiver bewustzijn. In de manifestatie van het universum lijkt dit zuivere bewustzijn te worden verdeeld in twee polen die geen van beide kunnen bestaan zonder de ander. Eén pool, Shiva, is mannelijk, statisch, en wordt gekenmerkt door niet-gemanifesteerd bewustzijn. Shiva heeft de kracht om te zijn, maar niet de kracht om te worden of te veranderen. De andere pool, Shakti, is vrouwelijk, dynamisch, energiek en creatief. Shakti is de Grote Moeder van het universum, want zij is het, waar alle vorm uit is geboren.

Tantra is verbonden met het begrip weven en alles wat daarmee samenhangt, zoals stof, draad, enzovoort. Dit verwijst onder andere naar de interactie tussen oorzaak en gevolg en naar het feit dat alle dingen en gebeurtenissen nauw met elkaar verweven zijn: de werkelijkheid is één en ondeelbaar. De Tantra’s (mystieke geschriften) trachten deze diepe relatie van alle verschijnselen of bestaansvormen aan te tonen: de eenheid van micro- en macrokosmos, van geest en universum, van individualiteit en
universaliteit, de wereld van materie en de wereld van energie.

we laten je kennismaken met Kundalini yoga en Maha kundalini tantra dmv de ervaring.

Je zult indidividuele , koppel en groeps oefeningen en meditatie ervaren we nemen je mee in de wereld van energie en bewustwording. WELKOM!

Prijs: 50.00 euro p.p. incl lichte lunch

Tijd: 11.00 - 17.00

 

Teacher: Esther Buitendijk en Partner Herwin

Min. deelnemers: 10

Max. deelnemers: 20

Locatie: omgeving Elspeet word gemeld bij inschrijving